Tekniset tiedot

MeWeT, tekniset tiedot ja kuvaus

MeWeT-tilassa on useita erillisiä teknisiä laitteistoja, joilla kerätään tietoa tilan tapahtumista. Kerätyn tiedon perusteella toimintoja ohjataan teknisten laitteiden avulla. Kerättyä tietoa ohjataan myös analysointia varten ylempään järjestelmään.

Ylimpänä järjestelmänä on PTC IoT ( aiemmin Elisa IoT) pilvipalvelu järjestelmä. IoT:ssa on erilaisia käyttöliittymiä eri käyttäjäryhmiä varten. Käyttöliittymillä voidaan seurata tilan tapahtumia erilaisten laitteiden avulla, joilla on internet yhteys.

Pääasiallisena kiinteistöautomaatio järjestelmänä toimii Beckhoff Automation Oy:n PLC-järjestelmä. PLC-järjestelmä eli ohjelmoitava logiikka järjestelmä toimii ohjauksen keskuksena, johon tulevat lähes kaikki mittaustulokset erillisiltä antureilta. PLC järjestelmän kautta ohjataan osa anturitiedoista ylempään järjestelmään eli IoT:hen. Anturi tietojen pohjalta tehdään myös suoraan ohjauksia logiikalla MeWeT-tilaan.

Beckhoff PLC järjestelmään kerätään anturi tietoa seuraavista asioista:
 • Ulkolämpötila
 • Sisälämpötila
 • Ilmanlaatu ( CO2, CO)
 • Palo/savu ilmaisimilla saatava tieto
 • Jääkaapin oven tila
 • Ulko-oven tila
 • Dementia hanan tila
 • Liiketunnistimia
 • Liike/alue skanneri

Suoraan Beckhoff PLC järjestelmän kautta ohjataan anturitietojen ja suunnitelman pohjalta seuraavia asioita:

 • Valaistusta
 • Lämpötilaa

Tällä hetkellä olemassa olevia ja asennuksessa olevia ohjattavia asioita ovat Dali-valot ja muut valot.

Tavoitteena lisäksi ohjata lämpötilaa ilmalämpöpumpun avulla ja myöhemmin verhojen ohjaus valaistus olosuhteiden ja vuorokauden ajan mukaan.

Erikseen mainittavia järjestelmiä, joista osa toimii täysin itsenäisenä ja osa itsenäisenä, mutta joista saadaan jotain tietoa, joko Beckhoff järjestelmään tai suoraan IoT:hen.

 • Oras Oy:n hanajärjestelmät.
  Keittiön dementiahana ja astianpesukonehana. Dementiahanasta tieto järjestelmälle ja astianpesukonehanassa automaattinen ajastettu sulkeutuminen. Kylpyhuoneessa langaton pide ja pesuhanan avaus langattomasti painonapista, jolloin kädet jäävät vapaaksi hoitotyöhön. Suihkun kytkeminen sähköttömäksi siivous- ja huoltotyön ajaksi.
 • Lukkotalon ovikello/ovikamera järjestelmä, josta ei saada kuvatietoa ulos eteenpäin välitettäväksi eikä ovea etäavattavaksi, koska ovesta puuttuu sähkölukko.
 • Lukkotalon Yale Doorman älylukko yhdistettynä Verisuren etähallintaan. Lukkoon voidaan ohjelmoida eri käyttäjäryhmiä ja erilaisia toiminta aikoja. Oven avaus voi tapahtua joko näppäilykoodilla tai läpyskällä. Lisäksi ovi voidaan avata Verisuren sovelluksella joko mobiili laitteesta tai internetin kautta sovelluksella. Verisuren järjestelmästä voidaan hallinnoinnin lisäksi seurata lokitietoja. Verisuren järjestelmästä on myös mahdollista saada siirrettyä tietoja IoT-järjestelmään.
 • SICK Oy:n skanneri.
  Skannerilla saadaan kerättyä kahdenlaista dataa tilasta. Ensimmäinen datan tyyppi on ”raaka” data koko skannerin näkemästä alueesta. Tämä data pyritään ohjaamaan IoT-tasolle analysoitavaksi. Toinen data tyyppi on määritellyiltä alueilta saatava data, jolloin esimerkiksi voidaan seurata liikettä ovien edustoilla ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Skannerindata saadaan siirrettyä logiikka järjestelmään ja sitä kautta eteenpäin. Ongelmana tällä hetkellä skannerin skannaus nopeus. Pyritään hankkimaan nopeampi.
 • Vivago Oy:n turvaranneke, locator ja hoitajapuhelin järjestelmä.
  Erillinen suljettu järjestelmä, josta ei saada tietoa ylempiin järjestelmiin. Seurataan asiakkaan tilaa ja aktiivisuutta ja reagoidaan tarvittaessa ja vastataan avunpyyntöihin.
 • Yeti-tabletti.
  Erillinen 60” android tabletti varustettuna kestävällä erikoisrakenteella ja säädettävällä jalustalla. Toimii WiFi:n kautta perus tablettina ja lisäksi alustana erilaisille hyvinvointipeleille ja sovelluksille.