Tekniset tiedot

MeWet, tekniset tiedot ja kuvaus

MeWeT-tilassa on useita erillisiä teknisiä laitteistoja, joilla kerätään tietoa tilan tapahtumista. Kerätyn tiedon perusteella toimintoja ohjataan teknisten laitteiden avulla. Kerättyä tietoa ohjataan myös analysointia varten ylempään järjestelmään.

Ylimpänä järjestelmänä on PTC IoT ( aiemmin Elisa IoT) pilvipalvelu järjestelmä. IoT:ssa on erilaisia käyttöliittymiä eri käyttäjäryhmiä varten. Käyttöliittymillä voidaan seurata tilan tapahtumia erilaisten laitteiden avulla, joilla on internet yhteys.

Pääasiallisena kiinteistöautomaatio järjestelmänä toimii Beckhoff Automation Oy:n PLC-järjestelmä. PLC-järjestelmä eli ohjelmoitava logiikka järjestelmä toimii ohjauksen keskuksena, johon tulevat lähes kaikki mittaustulokset erillisiltä antureilta. PLC järjestelmän kautta ohjataan osa anturitiedoista ylempään järjestelmään eli IoT:hen. Anturi tietojen pohjalta tehdään myös suoraan ohjauksia logiikalla MeWeT-tilaan.

Beckhoff PLC järjestelmään kerätään anturi tietoa seuraavista asioista:
 • Ulkolämpötila
 • Sisälämpötila
 • Ilmanlaatu ( CO2, CO)
 • Palo/savu ilmaisimilla saatava tieto
 • Jääkaapin oven tila
 • Ulko-oven tila
 • Dementia hanan tila
 • Liiketunnistimia
 • Liike/alue skanneri

Suoraan Beckhoff PLC järjestelmän kautta ohjataan anturitietojen ja suunnitelman pohjalta seuraavia asioita:

 • Valaistusta
 • Lämpötilaa

Tällä hetkellä olemassa olevia ja asennuksessa olevia ohjattavia asioita ovat Dali-valot ja muut valot.

Tavoitteena lisäksi ohjata lämpötilaa ilmalämpöpumpun avulla ja myöhemmin verhojen ohjaus valaistus olosuhteiden ja vuorokauden ajan mukaan.

Erikseen mainittavia järjestelmiä, joista osa toimii täysin itsenäisenä ja osa itsenäisenä, mutta joista saadaan jotain tietoa, joko Beckhoff järjestelmään tai suoraan IoT:hen.

 • Oras Oy:n hanajärjestelmät.
  Keittiön dementiahana ja astianpesukonehana. Dementiahanasta tieto järjestelmälle ja astianpesukonehanassa automaattinen ajastettu sulkeutuminen. Kylpyhuoneessa langaton pide ja pesuhanan avaus langattomasti painonapista, jolloin kädet jäävät vapaaksi hoitotyöhön. Suihkun kytkeminen sähköttömäksi siivous- ja huoltotyön ajaksi.
 • Lukkotalon ovikello/ovikamera järjestelmä, josta ei saada kuvatietoa ulos eteenpäin välitettäväksi eikä ovea etäavattavaksi, koska ovesta puuttuu sähkölukko.
 • Lukkotalon Yale Doorman älylukko yhdistettynä Verisuren etähallintaan. Lukkoon voidaan ohjelmoida eri käyttäjäryhmiä ja erilaisia toiminta aikoja. Oven avaus voi tapahtua joko näppäilykoodilla tai läpyskällä. Lisäksi ovi voidaan avata Verisuren sovelluksella joko mobiili laitteesta tai internetin kautta sovelluksella. Verisuren järjestelmästä voidaan hallinnoinnin lisäksi seurata lokitietoja. Verisuren järjestelmästä on myös mahdollista saada siirrettyä tietoja IoT-järjestelmään.
 • SICK Oy:n skanneri.
  Skannerilla saadaan kerättyä kahdenlaista dataa tilasta. Ensimmäinen datan tyyppi on ”raaka” data koko skannerin näkemästä alueesta. Tämä data pyritään ohjaamaan IoT-tasolle analysoitavaksi. Toinen data tyyppi on määritellyiltä alueilta saatava data, jolloin esimerkiksi voidaan seurata liikettä ovien edustoilla ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Skannerindata saadaan siirrettyä logiikka järjestelmään ja sitä kautta eteenpäin. Ongelmana tällä hetkellä skannerin skannaus nopeus. Pyritään hankkimaan nopeampi.
 • Vivago Oy:n turvaranneke, locator ja hoitajapuhelin järjestelmä.
  Erillinen suljettu järjestelmä, josta ei saada tietoa ylempiin järjestelmiin. Seurataan asiakkaan tilaa ja aktiivisuutta ja reagoidaan tarvittaessa ja vastataan avunpyyntöihin.
 • Yeti-tabletti.
  Erillinen 60” android tabletti varustettuna kestävällä erikoisrakenteella ja säädettävällä jalustalla. Toimii WiFi:n kautta perus tablettina ja lisäksi alustana erilaisille hyvinvointipeleille ja sovelluksille.

 

Technical Information

There are multiple technological equipments embedded in the MeWet home, which are used to collect real-time information of the apartment. The collected data is then used to control the equipment’s functions. The data is also transferred to a higher-level system for analysis.

The top-level system is PTC IoT (formerly Elisa IoT) cloud service. The IoT has multiple user interfaces for different user groups. The UIs can be used to check the status of the apartment with different devices connected to the Internet.

The home automation system is a PLC system from Beckhoff Automation Oy. The PLC system, which stands for programmable logic controller system, functions as the apartment’s control center where almost all the data comes from individual sensors. Some of the data from the sensors is directed to the IoT system through the PLC system. The sensor data is also used to control the environment of the MeWet home directly.

Beckhoff PLC system’s sensors collect the data about:

 • outdoor temperature
 • indoor temperature
 • air quality (CO2, CO)
 • fire / smoke detector data
 • the status of the door of the fridge
 • status of the entrance door
 • status of water faucet in case of dementia
 • movement detectors
 • movement / area scanner

The following variables are controlled directly through the Beckhoff PLC system based on sensor data and plan:

 • lighting
 • temperature

Current controllable systems that are either installed or being installed are Dali lights and other lights.

In addition, the goal is to control the temperature by means of air source heat pump and later to control the curtains according to lighting conditions and time of the day.

Separate systems, some of which are fully autonomous and some that are autonomous, but provide some information, either to the Beckhoff system or directly to the IoT.

Oras OY faucet systems

The kitchen “dementia-faucet” and dishwasher faucet.

Information from the dementia-faucet gets transferred to the system and the dishwasher’s faucet has an automatic timed shut off. In the bathroom, there are wirelessly activated bidet shower and washbasin that open with the push of a button, leaving hands free. The shower’s electricity can be turned off during cleaning and service.

Lukkotalo

Lukkotalo Yale Doorman smart lock combined with Verisure’s remote control.

Lukkotalo doorbell/door camera system, which neither provides transmittable image data nor can the door be remotely opened because the door is not equipped with an electric lock.

Different user groups and different operating times can be programmed into the lock. The door can be opened either with a key code or a key tag. It is possible to open the door also with Verisure’s application either from a mobile device or via an internet application. Along with managing tasks, Verisure’s system can also be used for checking logs, and information from the system can also be transferred to the IoT-system as well.

SICK OY scanner

The scanner is used to collect two types of data from the room.

The first type of data is “raw” data of the entire area scanned by the scanner which can be directed to IoT level for analysis. The second data type is data obtained from defined areas which can be used for example to track motion near the doors and draw conclusions from it. The data from the scanner can be transferred to the PLC system and forward from there. The problem at the moment is the scanning speed of the scanner. The plan is to get a faster model.

Vivago Oy

Safety bracelet, locator and caretaker telephone system

An individual closed system that does not provide information to higher-level systems. It allows monitoring the client’s status and activity and act accordingly when the need arises or when assistance is requested.

Yeti tablet

A separate 60” Android tablet with a durable shock-resistant construction and an adjustable stand. it works via Wi-Fi as a basic tablet and also as a platform for various welfare games and applications.