MeWeT-hankkeet

MeWeT- sekä MeWeT-invest -hankkeissa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristöä (TKI-O), joka palvelee monipuolisesti sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien oppisisältöjen kehitysalustana että korkeakoulutuksen ja siihen keskeisesti liittyvän tutkimustoiminnan testaus- ja kehitysympäristönä.

TKIO-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.

Hankkeiden tavoitteena on käytännön työtä tekevien (opiskelijat, opettajat) linkittäminen hyvinvointiteknologian ja laajemmin rakenteisiin integroidun älyteknologian kehitystoimintaan sekä monialaisen ja käytännönläheisen innovaatiotoiminnan edistäminen. Alueen toimijoiden ehdoilla toteutettavan kehitysympäristön ja uusien toimintatapojen myötä hankkeessa rakennetaan edellytyksiä monialaiselle kehitys- ja opetustoiminnalle. Tämän odotetaan kasvattavan alueelle sen tarvitsemia monialaisia osaajia ja tulevaisuudessa luovan uutta liiketoimintaa.

Osaltaan hankkeiden tavoitteena on yritysten kehitysmahdollisuuksien ja toimintaedellytyksien parantaminen muunneltavan kehitysympäristön ja oppilaitosten tarjoaman sitä tukevan kehitysresurssin myötä.

Hankkeita rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR).

MeWeT-ympäristö rakentuu Sataedun Ulvilan toimipaikan alueelle  (Yhdystie, 28400 Ulvila).

Yhteystiedot:

Sataedu, projektipäällikkö Jaakko Niemelä, jaakko.niemela@sataedu.fi; 0401994465

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä, Sari Merilampi, sari.merilampi@samk.fi; 0447103171