MeWet-hankkeet

MeWeT- sekä MeWeT-invest -hankkeissa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristöä (TKI-O), joka palvelee monipuolisesti sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien oppisisältöjen kehitysalustana että korkeakoulutuksen ja siihen keskeisesti liittyvän tutkimustoiminnan testaus- ja kehitysympäristönä.

TKIO-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.

Hankkeiden tavoitteena on käytännön työtä tekevien (opiskelijat, opettajat) linkittäminen hyvinvointiteknologian ja laajemmin rakenteisiin integroidun älyteknologian kehitystoimintaan sekä monialaisen ja käytännönläheisen innovaatiotoiminnan edistäminen. Alueen toimijoiden ehdoilla toteutettavan kehitysympäristön ja uusien toimintatapojen myötä hankkeessa rakennetaan edellytyksiä monialaiselle kehitys- ja opetustoiminnalle. Tämän odotetaan kasvattavan alueelle sen tarvitsemia monialaisia osaajia ja tulevaisuudessa luovan uutta liiketoimintaa.

Osaltaan hankkeiden tavoitteena on yritysten kehitysmahdollisuuksien ja toimintaedellytyksien parantaminen muunneltavan kehitysympäristön ja oppilaitosten tarjoaman sitä tukevan kehitysresurssin myötä.

Hankkeita rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR).

MeWeT-ympäristö rakentuu Sataedun Ulvilan toimipaikan alueelle  (Yhdystie, 28400 Ulvila).

Yhteystiedot:

Sataedu, Jaakko Niemelä, jaakko.niemela@sataedu.fi, puh. 040 199 4465

Sataedu, Krista Toivonen, krista.toivonen@sataedu.fi, puh. 040 199 4195

SAMK, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä, Sari Merilampi sari.merilampi@samk.fi, puh. 044 710 3171

 

MeWet projects

The MeWet and MeWet-Invest projects develop a testing, development and learning environment (TKI-O) of the latest welfare technology that serves versatile and second-level vocational education as a platform for new learning content and as a testing and development environment for higher education and related research activities.

The TKIO-environment connects the latest innovations in welfare technology with learning in fields of renovation and care/nursing and supports the implementation of remote and automation solutions as part of teaching.

The projects aim to link the practical working people (students, teachers) with well-being enhancing and structurally embedded smart technology development as well as to promote multiprofessional and pragmatic innovation.

The development environment has been designed with local companies in mind and as new procedures arise new prerequisites are being built for multiprofessional development and teaching purposes. This raises expectations for educating new multiprofessional experts and creating possibilities for new businesses.

Partly the aim of the projects is improving the development possibilities and prerequisites for the operation of companies with a configurable development environment and the support that the learning institutions offer with their development resources.

Contact information

Jaakko Niemelä, jaakko.niemela@sataedu.fi, Tel 040 199 4465

Krista Toivonen, krista.toivonen@sataedu.fi, Tel 040 199 4195

Sari Merilampi sari.merilampi@samk.fi, Tel 044 710 3171