MeWet-älykoti ja virtuualivierailut

Tervetuloa virtuaalivierailulle

Mewet on älykoti, joka edistää ja tukee eri ikäisten asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Mewet-kodin hyvinvointiteknologia on suunniteltu tukemaan ja mahdollistamaan asukkaan omatoimista  arkea.

Kodissa on hyödynnetty hyvinvointiteknologian tarjoamia ratkaisuja kodin eri tiloissa.

Mewet-kodin suunnittelun tavoitteena on ollut tarjota merkityksellistä ja mielekkästä arkea mahdollistava ympäristö.

Saumatonta yhteistyötä yli rajojen

Mewet-koti on eri ammattialojen opiskelijoille monialaista oppimista tarjoava kokonaisuus. Koti tarjoaa saumattomasti teknologia-, hyvinvointi- ja rakennusalan koulutuksille ainutlaatuisen oppimisympäristön.

Mewet-kodin suunnittelussa ja rakentamisessa ovat olleet mukana muun muassa hyvinvointi-, rakennus-, sähkö-, ICT- ja sisustusalan opiskelijat. Rakennustyöhön ovat osallistuneet myös belgialaiset sähkö- ja automaatioalan vaihto-opiskelijat. ”

Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet myös Sataedun ja SAMKin asiantuntijat, yritysten yhteistyökumppanit sekä itse kohderyhmän edustajat, joille projekti aikanaan tuo lisäarvoa ja helpotusta arkeen.

Noteerattu myös Euroopassa

Mewet-koti on herättänyt myös kansainvälistä mielenkiintoa ja se oli vuonna 2018 ehdolla Euroopan alueiden komitean Silver Economy Award -kilpailussa, jossa haetaan innovatiivisia ratkaisuja vanhemmille ihmisille elämän laadun parantamiseksi.  Mewet-koti sijoittui kilpasarjassaan kymmenen parhaan joukkoon.

Yhteistyötä ja siltoja

Mewet-kodissa toteutuu konkreettisesti eri koulutusasteiden välinen yhteistyö. Mewet-kodin palvelumuotoiluun osallistuivat SAMKin hyvivointiteknologian Master-tutkinnon opiskelijat sekä Sataedun opiskelijoista tulevat sisustusartesaanit että lähihoitajat. 

Sataedu toisen asteen ammatillisena kouluttajana  hyödyntää kotia hyvinvointiteknologian mahdollisuuksien opettamisessa teknologian ja hyvivoinnin aloilla. Koti mahdollistaa kehittämisen työelämän ja yritysten kanssa. SAMKin hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmälle kohde on erinomainen tutkimus- ja kehittämiskohde.

Mewet-koti on kohtaamispaikka hyvinvointiteknologian kehittäjille, yrityksille ja käyttäjille. Mewet-kodissa on mahdollisuus tutustua jo saatavilla että kehitteillä olevaan teknologiaan ja koti toimii samalla myös testiympäristönä.

Mewet-kotiin ovat tervetulleita kaikki hyvinvointiteknlogiasta kiinnostuneet!

MeWet Smart Home

MeWet is a smart home, adapted to residents’ functional ability, with a variety of well-being enhancing technology and assistive devices that aid in everyday living. Although nobody is permanently residing in the MeWet home, it is open for all visitors.

MeWet is also a research, development and learning environment. It serves as a meeting point for welfare technology developers, businesses and different users. The aim of MeWeT home design has been to provide a refreshing and vibrant environment for its residents.

Seamless Cooperation Across Borders

MeWet is a modern and challenging entity for students of different professions. It provides a unique learning environment for those in the fields of technology, well-being and construction.

During planning and building of the MeWet home, students of well-being, construction, electrical, ICT and interior design fields were actively cooperating alongside with others. Belgian electrical and automation exchange students have also participated in the construction work.

Involved in planning there were also experts from Sataedu and SAMK, business partners as well as the representatives of the target groups themselves for which this project would bring benefits and relief for everyday life.

Noticed also in Europe

MeWet has also awakened international interests, and it was nominated for the Silver Economy Award competition of the Regional Committee for Europe, which seeks innovative solutions for the elderly to improve their quality of life. The MeWet home was ranked among the top ten in its category.

Cooperation and Bridges

MeWet home employs concrete collaboration between different degrees of education. In MeWet’s service design are involved SAMK students of Welfare technology Master degree program and Sataedu students of interior artisan and practical nursing. The nursing students were from a group specializing in elderly care.

Sataedu as a vocational educator in secondary degree education can use the house as a unique bridge for working life co-operation and innovate with new producers. MeWet-home is also an excellent test subject for SAMK Welfare Technology research group.

Latest things on Display – Welcome!

MeWet home is a meeting point for welfare technology developers, businesses and different users. It offers an opportunity to familiarize oneself with technology that is being developed and the home functions also as a test environment. Customers interested in new products are also welcome to MeWet home. Moreover, MeWet home regularly hosts pop-up cafés open for public.